Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • Ciąg i szereg liczbowy granica ciągu i szeregu

  • ciąg: funkcja , gdzie jest pewnym zbiorem, a podzbiorem zbioru liczb naturalnych

  • Dla ciągu liczb rzeczywistych definiuje się -tą sumę częściową ciągu :

   Szeregiem nazywa się ciąg sum częściowych.

  • Liczbę nazywa się granicą ciągu , jeżeli :

  • Sumą szeregu nazywa się liczbę , o ile granica ta istnieje i jest właściwa

 • Twierdzenia o zbieżności ciągów

  • zbieżność monotoniczna
   Jeśli jest ciągiem rosnącym i ograniczonym z góry, to jest on zbieżny

  • O granicy iloczynu ciągów ograniczonego i zbieżnego do zera
   Jeśli są ciągami takimi, że oraz jest ograniczony, to

  • O trzech ciągach
   Jeśli są ciągami takimi, że to

  • Bolzano-Weierstrassa
   Każdy ciąg ograniczony zawiera podciąg zbieżny.

  • Jeśli , to

 • Twierdzenia o zbieżności szeregów

  • Warunek konieczny zbieżności szeregów
   Jeśli szereg jest zbieżny, to .

  • Warunek Cauchy’ego zbieżności szeregów
   Jeśli jest szeregiem, to szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy

  • O grupowaniu wyrazów szeregu
   Jeśli jest szeregiem zbieżnym, jest ciągiem silnie rosnącym takim, że , to szereg jest zbieżny oraz

  • Twierdzenie Riemanna
   Jeśli szereg jest warunkowo zbieżny (czyli jest zbieżny, ale nie bezwzględnie), to:

 • Kryteria zbieżności szeregów

  • Kryterium d’Alemberta

   Jeśli jest szeregiem o wyrazach dodatnich (to znaczy dla ), to

  • Kryterium Cauchy’ego Jeśli jest szeregiem o wyrazach nieujemnych (to znaczy dla ), to

  • Kryterium Raabego ??

  • Kryterium całkowe ??

  • Kryterium Leibniza ??

  • Kryterium Abela
   Jeżeli szereg jest zbieżny, a ciąg jest monotoniczny i ograniczony, to szereg jest zbieżny.

  • Kryterium Dirichleta
   Jeżeli ciąg sum częściowych szeregu jest ograniczony, a ciąg jest monotoniczny i zbieżny do , to szereg jest zbieżny.

 • Szereg potęgowy to szereg funkcyjny postaci gdzie stała zwana środkiem szeregu i współczynniki są liczbami rzeczywistymi lub zespolonymi.

  Szereg potęgowy jest bezwzględnie zbieżny dla wszystkich liczb należących do pewnego koła otwartego o środku w punkcie i rozbieżny poza jego domknięciem. Koło to nazywamy kołem zbieżności szeregu, a jego promień zbieżności określony jest wzorem:

 • granica funkcji w punkcie

  • Mówimy, że punkt jest punktem skupienia zbioru , jeśli każda kula o środku w punkcie (i dodatnim promieniu) zawiera przynajmniej jeden punkt zbioru A różny od .

  • Definicja Cauchy’ego

  • Definicja Heinego

 • ciągłość funkcji jednej i wielu zmiennych

  • Definicja Cauchy’ego

  • Definicja Heinego

  • Definicja topologiczna jest ciągła, jeśli przeciwobraz dowolnego zbioru otwartego w jest zbiorem otwartym w , co zapisuje się następująco:

 • Własności funkcji ciągłych

  • zwartość (Weierstrass)
   Jeśli A jest zbiorem zwartym w oraz jest funkcją ciągłą, to jest zbiorem zwartym w .

  • Kresy funkcji na zbiorze zwartym (Weierstrass)
   Jeśli jest zbiorem zwartym oraz jest funkcją ciągłą, to funkcja osiąga swoje kresy, to znaczy

  • Obraz zbioru spójnego jest zbiorem spójnym

  • Własność Darboux
   Jeśli jest funkcją ciągłą,, to

Advertisement