Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • Niech oznacza dowolny niepusty zbiór. Metryką (w zbiorze ) nazywa się funkcję która dla dowolnych elementów tego zbioru spełnia następujące warunki:

  • ,

  Gdy jest metryką w zbiorze , to para nazywana jest przestrzenią metryczną.

 • Przykłady metryk:

  • metryka kolejowa, miejska, rzeka, euklidesowa, maksimum, dyskretna

  • W przestrzeni unormowanej wzór dla indukuje metrykę na przestrzeni .

 • Niech oraz będą przestrzeniami metrycznymi. Funkcję nazywamy izometrią, jeśli zachowuje odległości, czyli:

 • Opis analityczny izometrii w przestrzeni kartezjańskiej . (??)

  • przesunięcie

  • obrót

 • Przykłady metryk w przestrzeniach funkcyjnych:

  • przestrzenie

  • Przestrzeń Symbolem oznacza się przestrzeń funkcji prawie wszędzie ograniczonych, tj. takich zespolonych funkcji mierzalnych, że z normą

  • Niech będą przestrzeniami metrycznymi, a oznacza zbiór wszystkich funkcji ciągłych z przestrzeni w przestrzeń . Dla określamy Wówczas jest metryką na zbiorze nazywaną metryką zbieżności jednostajnej.

 • różne rodzaje zbieżności ciągów i szeregów funkcyjnych, związki między nimi.

  • zbieżność punktowa

  • zbieżność jednostajna , Granica jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji ciągłych jest ciągła.

  • zbieżność niemal jednostajna zachodzi wówczas, gdy ciąg lub szereg funkcyjny jest zbieżny punktowo do zadanej funkcji i zbieżny do niej jednostajnie na każdym podzbiorze zwartym dziedziny.

  • zbieżność szeregów

   • suma częściowa

   • szereg funkcyjny to ciąg funkcyjny sum częściowych

   • Mówimy, że szereg jest zbieżny punktowo na do sumy jeśli

   • Mówimy, że szereg jest zbieżny jednostajnie na do sumy , jeśli .

  • Kryterium Weierstrassa

Advertisement