Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • Definicja Mówimy, że funkcja jest różniczkowalna w punkcie , jeśli istnieje granica ilorazu różnicowego

 • własności

  • iloczyn pochodnej przez stałą,

  • pochodną sumy funkcji (addytywność)

  • pochodną iloczynu funkcji (reguła Leibniza)

  • pochodną złożenia funkcji (reguła łańcuchowa)

  • pochodną funkcji odwrotnej

  • pochodną odwrotności funkcji (reguła odwrotności)

  • pochodną ilorazu funkcji (reguła ilorazu)

 • Pochodna jako najlepsza aproksymacja liniowa??

 • Geometryczny i mechaniczny sens pochodnej

  • geometryczny - tangens stycznej

  • fizyczny - prędkość chwilowa, chwilowe natężenie prądu

 • Zastosowania pochodnej

  • monotoniczność, wypukłość

  • ekstrema
   Jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie i jest różniczkowalna w punkcie , to pochodna .

  • Wzór Taylora:

  • Reguła de l’Hospitala
   Niech będą funkcjami różniczkowalnymi w przedziale , przy czym . Załóżmy, że istnieje granica ilorazu pochodnych i jest równa . Jeśli istnieją granice funkcji to istnieje granica ilorazu funkcji w punkcie i jest równa granicy ilorazu pochodnych w tym punkcie, tj.

  • Twierdzenie Rolle’a
   Niech będzie funkcją ciągłą w przedziale domkniętym i różniczkowalną wewnątrz tego przedziału. Wówczas:

 • Pochodne cząstkowe i kierunkowe funkcji wielu zmiennych

  • Jeżeli istnieje skończona granica to nazywa się ją pochodną cząstkową funkcji w punkcie względem zmiennej i oznacza

  • Funkcja ma pochodną kierunkową wzdłuż wektora jednostkowego w punkcie , jeżeli istnieje i jest skończona granica gdzie .

 • różniczka przekształcenia Jeśli chodzi o macierz Jacobiego, to jest to:

Advertisement