Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • przestrzeń liniowa nad ciałem jest strukturą matematyczną , w której:

  • jest grupą abelową,

  • jest ciałem,

  wyposażoną w działanie (wyżej nieoznaczane) spełniające aksjomaty:

  • Mnożenie przez skalar jest rozdzielne względem dodawania wektorów: Dla każdego oraz jest .

  • Mnożenie przez wektor jest rozdzielne względem dodawania skalarów: Dla każdych oraz zachodzi .

  • Mnożenie przez skalar jest zgodne z mnożeniem skalarów: Dla dowolnych oraz jest .

  • Mnożenie przez skalar ma element neutralny: Dla dowolnego jest , gdzie oznacza element neutralny mnożenia w .+

 • Zbiór wektorów nazywamy liniowo niezależnym jeśli żaden wektor należący do tego zbioru nie może być przedstawiony jako liniowa kombinacja skończenie wielu wektorów z tego zbioru.

 • baza przestrzeni liniowej - maksymalny ze względu na zawieranie liniowo niezależny podzbiór tej przestrzeni.

  • warunek równoważny: każdy niezerowy element przestrzeni może zostać zapisany jako kombinacja liniowa wektorów z bazy

 • Funkcję nazywa się przekształceniem liniowym, jeżeli jest

  • addytywna (zachowuje dodawanie wektorów):

  • jednorodna (zachowuje mnożenie przez skalar):

  Powyższe łączy się często w jeden, równoważny z nimi warunek liniowości:
  .
  Przekształcenie liniowe jest homomorfizmem przestrzeni liniowych.

 • Ponieważ każdy wektor można przedstawić jako kombinację liniową wektorów z bazy, to przekształcenie liniowe wystarczy zdefiniować na wektorach z bazy. Dla przestrzeni skończenie wymiarowych można to zrobić w postaci macierzowej:
  Niech będą bazami odpowiednio przestrzeni i nad ciałem .
  Macierzą przekształcenia w bazach nazywa się taką macierz typu o współczynnikach z , że: dla każdego zachodzi: tzn. w -tej kolumnie macierzy stoją współrzędne wektora w bazie

 • Niech będzie endomorfizmem , tzn. przekształceniem liniowym w siebie. Jeśli dla pewnego niezerowego wektora przestrzeni spełniony jest warunek: gdzie jest pewnym skalarem, to nazywa się wektorem własnym, a nazywa się wartością własną przekształcenia

  Danej wartości własnej operatora odpowiada zbiór: nazywany podprzestrzenią własną odpowiadającą wartości własnej

  • wartości własne są pierwiastkami jej wielomianu charakterystycznego gdzie jest macierzą jednostkową.

   Mając do dyspozycji wartości własne można obliczyć odpowiadające im wektory własne rozwiązując równania postaci ze względu na wektory

 • Macierzą Jordana macierzy nazywamy macierz klatkową postaci:

  w której każdy blok (zwany klatką Jordana) jest macierzą kwadratową postaci gdzie są wartościami własnymi macierzy.

  • Macierze i nazywamy podobnymi, jeśli istnieje macierz nieosobliwa t. że:

  • Rozkład Jordana to przedstawienie macierzy w postaci iloczynu trzech macierzy , gdzie jest macierzą Jordana, a pewną macierzą nieosobliwą, której niektórymi kolumnami sa wektory własne macierzy

Advertisement