Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • równoliczność zbiory nazywamy równolicznymi, gdy istnieje bijekcja (czyli funkcja różnowartościowa i ,,na”) pomiędzy tymi zbiorami.

 • aksjomat nieskończoności Każdy zbiór spełniający ten warunek nazywamy zbiorem induktywnym

 • zbiór liczb naturalnych to najmniejszy zbiór induktywny. Konstrukcja von Neumanna kolejnych liczb naturalnych:
 • zbiór przeliczalny - zbiór skończony (czyli równoliczny z pewną liczbą naturalną) lub przeliczalny (czyli równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych)

 • moc zbioru, liczby kardynalne

  • liczba kardynalna - pewien zbiór wzorcowy, z którym dany zbiór jest równoliczny

  • mówimy, że jeśli istnieje injekcja z w . Jeśli dodatkowo zbiory te nie są równoliczne , to mówimy, że .

  • niech będą liczbami kardynalnymi, wówczas:

   • jest to moc zbioru , dla dowolnych , t. że ,

   • to moc zbioru , gdzie

   • to moc zbioru , gdzie

 • twierdzenie Cantora-Bernsteina

 • nierówność (twierdzenie Cantora) - stosujemy metodę przekątniową:
  Przypuśćmy nie wprost, że istnieje surjekcja . Zdefiniujmy . Ponieważ jest ,,na”, to , co jest niemożliwe.

Przykłady[]

 • zbiory o określonych mocach:
 • działania na liczbach kardynalnych:
Advertisement