Egzamin Magisterski MIMUW Wiki
Advertisement
 • Definicje
  • Niech będzie zbiorem oraz funkcją zbioru w siebie. Punkt nazywamy punktem stałym funkcji , jeśli .
  • Odwzorowanie zwężające to przekształcenie z przestrzeni metrycznej w przestrzeń metryczną , dla którego istnieje stała rzeczywista taka, że dla dowolnych zachodzi nierówność
  • Niech będzie przestrzenią topologiczną oraz . Funkcja ciągła nazywana jest retrakcją, jeżeli tzn. zachodzi równosć dla wszystkich elementów przestrzeni .
 • Twierdzenie Banacha o odwzorowaniach zwężających Jeśli jest przestrzenią metryczną zupełną, zaś jest kontrakcją, to: odwzorowanie f ma dokładnie jeden punkt stały oraz dla dowolnego ciąg jest zbieżny do .
 • zastosowania twierdzenia Banacha
  • rozwikływanie funkcji
  • rozwiązywanie równań różniczkowych
 • Twierdzenie Brouwera Niech będzie wypukłym zbiorem zwartym. Wówczas funkcja ciągła posiada punkt stały.
 • nieistnienie retrakcji kuli do brzegu.
  Nie istnieje retrakcja kuli domkniętej do jej brzegu. Jest to równoważne z twierdzeniem Brouwera
 • Związek z własnością Darboux.
  Twierdzenie Brouwera dla można udowodnić z własności Darboux rozważając
Advertisement